Direktlänk till inlägg 23 februari 2009

Därför gjorde Jensen gymnasium Norra fiasko med Matematik A

Av SKITSKOLOR - 23 februari 2009 19:36


Ingen i klassen fick högre än VG på nationella provet i Matematik A, inte ens de som tidigare haft MVG sedan åttan, enligt skoledaren.


Jensen lovar guld och gröna skogar i sin orala och bedrägliga marknadsföring men när löftena inte hålls tar skolledningen till med ren anal tvångsmakt och förtrycker eleverna med omedgörlighet och vrånghet.


Det är inte de obegåvade eleverna som klagar på Jensen utan de begåvade som får se sina drömmar krossade av dåliga betyg från en oförstående skitskola. De obegåvade tar tacksamt emot sina värdelösa "snäll-G:n", för Jensen vill ju trots allt inte att de fastnar på Jensen med IG eller streck i betyget och kostar pengar när de får rätt att gå om och höja till MVG.


Åtta fel från Jensen (1-8) och åtta fel från läraren (2a-2h) gjorde att hela kursen i Matematik A spårade ur och slutade i totalt fiasko med världskrig mot Jensen från föräldrar och elever.


Jensen begick följande fel och ville inte reparera skadan:

1) Matematik A gick med dubbla hastigheten jämfört många andra skolor med bättre elever så att ingen tid gavs för färdighetsträning och reparation av lärarens felsteg innan kursen var slut. Sedan sattes betyg summariskt som inte kunde överklagas. När det finns bättre skolor, där sist intagen har 295 poäng, som ger Matematik A dubbelt så lång tid som Jensen gör, så är det ganska korkat av Jensen att köra kursen på jämförelsevis halva tiden med sämre elever där sist intagen har 195 poäng från grundskolan. Förklaringen är att kurstiden är anpassad efter Jensens lärarorganisation och inte efter elevens behov. Jensen har bara fem lärare per 100 elever och vill suga ut så mycket som möjligt av varje lärare de ger lön till så att eleven får sitta emellan. Jensen vägrade förlänga kursen för att reparera skadan, trots att tid och utrymme fanns för detta.

2 a) Läraren var ung, oerfaren och slätstruken och gav inte ens kursen styrfart. Hon fick den bästa ingångsklassen på hela Jensen med ovanligt många MVG: n från grundskolan och slarvade bort tiden med en felaktig och rigid lärarstil som inte passade när kursen gick på så kort tid. Ingen elev fick därför högre än VG på nationella provet, enligt skolledaren. Av Jensens unga och oerfarna lärare så är enbart 40-49 procent behöriga, beroende på skola, och ett antal är vänner och bekanta och gifta med varandra och skyddar varandra så organisationen blir sjuk.


2 b) Redan på lärarens planering gick det att se att ingenting skulle fungera. Läraren gick igenom de s k lätta ”uppslagen” i boken som en nybörjare som själv inte kunde någonting och repeterade allt som inte behövde repeteras. Dessa ”uppslag” talade om hur talen skulle lösas och kunde läsas av varje elev själv utan lärarhjälp. Endast enstaka MVG-tal gicks igenom så eleverna blev helt oförberedda på MVG-kraven och ingen fick MVG på ”nationella provet”, enligt skolledaren. Eleverna fick inte den MVG-undervisning de hade rätt till. En smart lärare hade koncentrerat sig på MVG-talen, eftersom dessa även innehåller G- och VG-kunskaperna.

2 c) Läraren förstod inte att eleven inte lär sig matte genom att lyssna på lätta genomgångar utan genom att själv brottas och jobba med talen, genom t ex hemläxor. Endast enstaka läxor gavs, så färdighetsträningen uteblev totalt. Detta gjorde att eleverna inte kunde få hjälp hemifrån. Hemläxor gör att föräldrar kan stödja och hjälpa hemifrån i konkreta uppgifter. Utan läxor så finns det ingenting att ta på som förälder och allt faller platt till marken. Kanske de uteblivna läxorna var en del av Jensens planering, eftersom det inte gavs någon tid till dem p g a de överdrivet många hemuppgifterna i Svenska A och Biologi A.

2 d) Läraren skiljde inte på stort och smått utan stressade igenom allting istället för att välja ut svårare nyckeluppgifter som ges hemläxor på för färdighetsträning med uppföljning av hemläxor.

2 e) Läraren avvisade ständigt frågor med uppfattningen att det inte hade med genomgången att göra, så att eleven inte förstod genomgången. Hon svarade istället stressad att ”vi har inte tid, vi har mycket att gå igenom” men gick sedan igenom fel saker. Gav ingen hjälp till behövande. Kunde inte anpassa undervisningen till elevens behov och nivå.

2 f) Om man inte gjorde på lärarens sätt så var det fel. Hon saknade förmåga att se att flera lösningar fanns. Satte fel för en del men rätt för andra på samma saker. Hade olika måttstock i betygsbedömningen för olika elever, t ex efter hur välvårdat de skrev. MVG-eleverna fick G på skrivningarna. Efter klagomål rättades det plötsligt om till MVG.

2 g) Klarade inte lyfta klassen med denna pedagogik vilket skapade ständig oro och stökighet på lektionerna, vilket skylldes på eleverna istället för att läraren tittade på sig själv och försökte begripa att det vacum hon erbjöd fylldes med strul och oro av eleverna.

2 h) Läraren tog inte ansvar för att utveckla sig själv och avvisade istället kritik som kunde utveckla genom att kasta tillbaka att eleven istället måste säga vad hon kunde bli bättre på fast hon visste att eleven knappast gått lärarhögskolan och näppeligen var expert i den pedagogik hon själv borde ha varit expert i.

3) Hela Matematik A (och även franskan) trängdes ut av det intensiva kaoset i Svenska A och Biologi A så ingen tid blev över att studera Matematik A och Franska på egen hand. All tid gick åt till att kunna uppnå MVG i Svenska och Biologi, med 11 respektive 14 examinationer under hösten och där MVG skulle visas hela tiden för att vara på säkra sidan att få MVG i kursbetyg i Svenska A och Biologi A. Därtill kom Idrott A. Det fanns alltså ingen tid att kunna uppnå MVG i alla kurserna samtidigt och en prioritering måste göras. Eleverna fick inte den utbildning de hade rätt till.

4) Den skriftliga examinationen har inte kompletterats med muntlig sådan, trots att skyldighet föreligger till detta, speciellt som elever har bett om det, för att få ett allsidigt bedömningsunderlag och anpassning av examinationsformerna till elevens behov och förutsättningar. Elevsamverkan motarbetas på Jensen. Eleverna förvägras möjlighet att utöva inflytande genom att a) deltaga i planeringen av kursen, b) diskutera arbetsmetoder och redovisningssätt.

5) Jensens lokala kursplaner är häpnadsväckande endast en ordagrann avskrift av skolverkets abstrakta nationella planer utan föreskriven egen konkret bearbetning. I och med att Jensen inte har gjort några egna lokala konkreta bearbetningar av de nationella abstrakta betygskriterierna saknas därför en viktig utgångspunkt för planering av undervisningen och för information till eleverna. Likaså saknas en tydlig utgångspunkt för bedömning av elevernas kunskaper och grunderna för en likvärdig bedömning kan därmed ifrågasättas. Hos Jensen har detta lett till obefintlig anpassning av kursen i Matematik A till olika program, obefintlig gemensam tolkning mellan lärarna o s v. En förklaring till kaoset i Svenska A och Biologi A är just att inte heller där har Jensen skrivit några konkreta lokala planer till kurserna utan fuskat och skrivit av skolverkets nationella planer istället med följd att allting har ansetts lika viktigt utan urskiljning och att allt måste uppnås lika mycket, till betydande nackdel och orättvisa för Jensens elever jämfört andra skolor. Skolverket sover och har inte upptäckt Jensens fräcka lathet, när Jensen säger att de har egna lokala planer. Det är bara att jämföra Jensens lokala planer, i t ex Matematik A med de lokala planerna på t ex Franska skolans hemsida, för att förstå att det blir betydligt svårare att uppnå MVG på Jensen än på t ex Franska skolan men också andra skolor.

6) Det var inte de svaga eleverna som struntar i sina betyg som drabbades utan de duktiga som var vana att få MVG och nu inte fick det. Den dåliga undervisningen tvingade fram många totalt nedslående och meningslösa möten med lärare och skolledning där Jensen konsekvent skyllde på, att de de duktiga och begåvade eleverna var dåliga elever, istället för att ta till sig kritik och förbättra sig. Jensens personal älskar att kränka företagets kunder på detta sätt och är sig själva nog och är så rädda om sitt eget rykte att de aldrig erkänner fel, utan hellre skadar företaget med ännu värre rykte. Därför blir möten med skolledningen inte meningsfulla och ingen vill ha med Jensen att göra mer.

7) Jensens rektor skyddade sin lärare på elevernas bekostnad och vägrade reparera skadorna skolan åsamkat eleverna genom att kompensera med en rimlig förlängning av kursen. Den från början bästa ingångsklassen på Jensen Norra blev därför den sämsta och straffades med sämst förutsättningar att klara den nästkommande och svårare kursen i Matematik B, som kräver mycket goda kunskaper från A-kursen. Studierna från A-kursen utgör därför inte en god grund för fortsatta studier i matematik. Jensen har därmed omöjliggjort fortsatta studier på B-kursen i matematik och samtidigt uppnå betyget MVG. Jensen har därför inte bara saboterat en kurs utan två kurser i matematik. Det mest tragiska är att Jensen p g a sin girighet att expandera och samla skattebetalarna bidrag till detta, inte ville göra som de kommunala skolorna, t ex S:t Erik, har gjort i liknande situationer, d v s förlänga A-kursen och låta den fortsätta parallellt med B-kursen och låta eleven skriva nationella proven samtidigt på våren och sedan sätta betyg i båda kurserna samtidigt. De allra bästa skolorna har också denna planering från början därför att de insett att denna tid behövs för att färdighetsträna och bli bra i matematik.

8) Två blonda bimbos i klassen skrev ett obegåvat brev och hånade sina klasskamrater och deras föräldrar som krävde bättre undervisning i Matematik A. De hånade och påstod a) att alla utom de själva hade drabbats av masspsykos och att de själva var nöjda med sina dåliga betyg. b) att elever som hade kommit för sent till nationella provet p g a fel i kommunikationerna hade sig själva att skylla för det dåliga betyget när läraren istället regelmässigt skulle ha förlängt tiden för dem. c) att föräldrar som klagade själva skulle göra Jensen jobb och undervisa sina barn i matematik bara därför att de var lärare och obeaktat att tid och betalning heller inte gavs för detta, d) att läraren som var så ung och oerfaren skulle få fortsatt chans att träna sig på eleverna och förstöra deras framtid eftersom betygen inte kan överklagas och inte göras om.


Att skriva ett så korkat, mobbande och nedsättande brev om föräldrar och klasskamrater som inte gjort någonting och sedan maila runt det bland elever, föräldrar och skolpersonal som förtal och ringaktning kan bara komma från osannolikt oförskämda riksbimbos, som inte verkar ha några föräldrar som lärt dem hur man beter sig. Sådana föräldrar sådana barn!


Istället för att stoppa denna hånfulla mobbing så ställde sig rektorn bakom brevet och angrep i stället de som blivit trakasserade i brevet och tillbakavisat det. Rektorn angrep offren igen! Sedan avgick både rektor och matematiklärare.

Tyvärr har Jensen alldeles för många orutinerade unga lärare och skolledare som inte vet hur man ska bedriva pedagogik och bemöta folk, vilket gör att allting slutar i ett tvångsmässigt bekämpande av alla lösningar elever och föräldrar föreslår. Anal tvångsmakt blir därför det som karaktäriserar skolledningen på Jensen vilket står i bjärt kontrast mot den orala och bedrägliga marknadsföringen där guld och gröna skogar utlovas.

 
ANNONS

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av SKITSKOLOR - 3 mars 2009 22:49

Med en igenkännande suck tänker vi att intet är nytt under solen. En riktig skitskola känns alltid igen på lukten av entreprenörens psykopatiska vansinne! Är det inte så att man känner igen sig än idag! Vi tackar för den här fullträffen från en ga...

Av SKITSKOLOR - 28 februari 2009 19:45

Läs om dåliga skolor som Jensen gymnasium på metrobloggen SKITSKOLOR på http://www.metrobloggen.se/skitskolor ...

Av SKITSKOLOR - 28 februari 2009 19:18

  Jensen är den skola som satsar mest av skattebetalarnas skolpeng på vilseledande reklam och marknadsföring som skönmålar verksamheten, närmare en miljon på ett år.   Stockholms stad ger sedan sin kvalitetsutmärkelse till den som kan självförhärlig...

Av SKITSKOLOR - 2 februari 2009 20:27

  Under hösten 2008 fick Jensen Norra bokstavligt talat en folkstorm på sig från elever och föräldrar som var missnöjda med den dåliga undervisningen och kaoset i examinationerna.   Här presenteras de senaste inläggen i denna folkstorm som fick matte...

Av SKITSKOLOR - 2 februari 2009 20:00

  Jensen har gjort sig ökända för att trappa upp konflikter de själva orsakat genom att ignorera de enda möjliga lösningar som presenteras för dem och istället kalla till kränkande möten där eleven som individ ska diskuteras istället för att Jensen t...

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se